5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [2153099]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [4363866]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [3859093]

:: [132]  مرکز بزرگ جهانی تحقیقات و بررسی های حقوق بشری زنان اسلام (مرکز بزرگ وحدت کوثر) [4215632]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [4331263]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [2872206]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [5626139]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23761255]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [19194734]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [16857334]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [17324432]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [19687426]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [255633729]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [23879008]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [18212162]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [22887425]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [14190482]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [23577561]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [3990493]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [5277436]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7804184]

:: [96]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8813066]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [17289402]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [4764619]

:: [91]  معاونت بین المللی دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13216719]

:: [90]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [8949204]

:: [89]  معاونت صیانت از حقوق زنان و دختران سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9970498]

:: [88]  اولین پارلمان جهانی پیروان رسول اعظم اسلام(ص) [5405549]

:: [87]  اداره کل صیانت از منع شكنجه وديگر رفتارهايا مجازات هاي بيرحمانهَ غيرانسانی [9288178]

:: [86]  معاونت صیانت از محیط زیست سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [21265629]

:: [85]  مجمع جهاني مستقل بين المللي فعالان سياسي مدافع حقوق امت واحده جهان اسلام [13120874]

:: [84]  معاونت بین المللی صیانت از حقوقدانان امت واحده جهان اسلام. [12646496]

:: [83]  مرکزجهانی صیانت از وحدت مسلمانان جهان [4159364]

:: [80]  ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي سازمان ملل متحد [4714060]

:: [77]  دادگاه حقوق بشر بین المللی پیروان رسول اعظم اسلام [13583946]

:: [74]   مرکز بزرگ جهانی {{ دارالوحدت مسلمانان}} ) [24591376]

:: [68]  پخش زنده حرمین شریفین [15980264]

:: [65]  افتتاح پایگاه بین المللی غدیر و پیام عاشورا امت واحده رسول اعظم [4481866]

:: [55]  اداره کل بصیرت ولایت [6672366]

  
 
معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان
معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی
معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران
تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی)
معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب
معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق
معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی
معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی
معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام
معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج)
معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی
رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال
افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه
آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی
معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
بيانيه هاي صادره بين المللي
اهداء نشان عالی صیانت از وحدت به امیر کویت
پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966
معاونت بین المللی دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان
معاونت صیانت از حقوق زنان و دختران سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
اولین پارلمان جهانی پیروان رسول اعظم اسلام(ص)
اداره کل صیانت از منع شكنجه وديگر رفتارهايا مجازات هاي بيرحمانهَ غيرانسانی
معاونت صیانت از محیط زیست سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
مجمع جهاني مستقل بين المللي فعالان سياسي مدافع حقوق امت واحده جهان اسلام
معاونت بین المللی صیانت از حقوقدانان امت واحده جهان اسلام.
مرکزجهانی صیانت از وحدت مسلمانان جهان
ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي سازمان ملل متحد
مرکز بزرگ جهانی {{ دارالوحدت مسلمانان}} )
افتتاح پایگاه بین المللی غدیر و پیام عاشورا امت واحده رسول اعظم
اداره کل بصیرت ولایت

آرشيو خبر مذهبي...  
 
 
مرکز بزرگ جهانی تحقیقات و بررسی های حقوق بشری زنان اسلام (مرکز بزرگ وحدت کوثر)
دادگاه حقوق بشر بین المللی پیروان رسول اعظم اسلام
پخش زنده حرمین شریفین
پخش زنده حرمین شریفین در سازمان بین المللی مستقل بین المللی امت واحده جهان اسلام افتتاح گردید

آرشيو پخش حرمین...  
 

آرشيو آلبوم ها...  
 
ارسال گزارشات






ارسال گزارش