5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2196886]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21286973]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [10323672]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10249260]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9605083]

:: [120]  معاونت صیانت از حقوق زنان [7925473]

:: [119]  معاونت صیانت از حقوق دختران [239907334]

:: [114]  معاونت صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [13232251]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [8494125]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [11244961]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9102543]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [10240899]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1515316]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1659669]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1562274]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2457179]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [8521325]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1901110]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4438096]

:: [90]  معاونت صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2103315]

  
 
تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی)
معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب
اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر)
معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت صیانت از حقوق زنان
معاونت صیانت از حقوق دختران
معاونت صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام
معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج)
معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی
رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام
معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال
افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه
آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی
معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
بيانيه هاي صادره بين المللي
اهداء نشان عالی صیانت از وحدت به امیر کویت
پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966
معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
معاونت صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان
معاونت صیانت از حقوق زنان و دختران سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
كنوانسيون بين المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي
اداره کل صیانت از منع شكنجه وديگر رفتارهايا مجازات هاي بيرحمانهَ غيرانسانی
معاونت صیانت از محیط زیست سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
مجمع جهاني مستقل بين المللي فعالان سياسي مدافع حقوق امت واحده جهان اسلام
معاونت صیانت از حقوقدانان امت واحده جهان اسلام.
معاونت صیانت از وحدت امت واحده جهان اسلام (ويژه برادران وخواهران اهل سنت)
ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي سازمان ملل متحد
دادگاه دیوان عالی حقوقی,قضایی ومحاکماتی دادگستری بین المللی حقوق بشر اسلامی
معاونت صیانت از قربانیان خشونت سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام
افتتاح پایگاه بین المللی غدیر و پیام عاشورا امت واحده رسول اعظم
اداره کل بصیرت ولایت

آرشيو خبر مذهبي...  
 
 
پخش زنده حرمین شریفین
پخش زنده حرمین شریفین در سازمان بین المللی مستقل بین المللی امت واحده جهان اسلام افتتاح گردید

آرشيو پخش حرمین...  
 

آرشيو آلبوم ها...  
 
ارسال گزارشات


ارسال گزارش