5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2290552]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23344720]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [10415468]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10151657]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9830182]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [8002937]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [239670663]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14770047]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [8284746]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [8338047]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8924400]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [10014688]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1560857]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1741539]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1914480]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2724882]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [8342115]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1996745]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4438792]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2215358]

  
تماس با ما

نام (name) *
ايميل (email)
پیام شما (Your Comment)


*