5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [270817]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [236386]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [260442]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [268698]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [212435]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2415261]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21432839]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [11366053]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11041407]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10373118]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [9017149]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [241628168]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14159364]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [9525611]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [12316527]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9825753]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [11625835]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1670383]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1878663]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2067413]

  
تماس با ما

نام (name) *
ايميل (email)
پیام شما (Your Comment)


*