5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2146138]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21143993]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [8775209]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8679709]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8573656]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [6864343]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [238369322]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12366406]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [6934933]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [10139255]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8030191]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [8612843]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1484774]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1626410]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1506116]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2368674]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [7434549]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1868649]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3903829]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2048320]

  
پخش زنده حرم حضرت ابولفضل العباس (ع)

 

  ارسال اين صفحه در تاريخ 20/9/1390 و ساعت 23:17:06   بازديد 5567