5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [92378]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [91464]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [102379]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [105625]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [77675]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2315041]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21379897]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [10940276]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10708710]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10055370]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [8500662]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [240952980]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [13677277]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [9108339]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [11821192]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9568299]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [11010898]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1605921]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1781246]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1778391]

  
پخش زنده حرم حضرت ابولفضل العباس (ع)

 

  ارسال اين صفحه در تاريخ 20/9/1390 و ساعت 23:17:06   بازديد 6170