5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [188843]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [1239444]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [1092646]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [1192812]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [1224225]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [899728]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3352442]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22653781]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [15351159]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13629097]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13704406]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [13292590]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [248006325]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [17147182]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [13581985]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [16629752]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [12377565]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [16992965]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2332315]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2829889]

  
دعای ندبه

دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای "منصوری"
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:22:10   بازديد 12041