5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2148648]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21153031]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [8876879]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8781205]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8647099]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [6939431]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [238471359]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12415764]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [7041421]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [10208339]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8099782]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [8714157]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1486172]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1628628]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1508902]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2370823]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [7505979]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1872564]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3937110]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2049434]

  
دعای ندبه

دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای "منصوری"
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:22:10   بازديد 4841