5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2290109]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23344254]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [10414674]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10151273]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9829128]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [8002937]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [239670663]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14767832]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [8284746]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [8338047]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8922211]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [10010608]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1560470]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1741539]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1913693]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2724422]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [8340441]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1996315]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4437724]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2215003]

  
دعای ندبه

دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای "منصوری"
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:22:10   بازديد 5057