5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [148652]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [1139304]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [1005225]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [1098852]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [1127733]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [833728]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3266113]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22243896]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [15056509]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13403999]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13320857]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [12922795]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [247292854]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [16889402]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [13296584]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [16291211]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [12239169]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [16569331]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2277354]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2744797]

  
دعای توسل

نوای دلنشین توسل، با صدای حاج مهدی سلحشور «اللهم إنی أسـألك وأتوجه إلیك بنبیك نبی الرحمة محمد صلـى الله علیـه وآله ، یا أبا القاسم یا رسول الله یا إمام الرحمة »
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:23:40   بازديد 10549