5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [479054]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [415701]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [457691]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [466923]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [371843]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2607446]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21526225]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [11860681]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11464074]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10802722]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [9679034]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [242382780]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14901145]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10083272]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [12982788]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10137796]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [12408525]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1820637]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2077885]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2443305]

  
دعای توسل

نوای دلنشین توسل، با صدای حاج مهدی سلحشور «اللهم إنی أسـألك وأتوجه إلیك بنبیك نبی الرحمة محمد صلـى الله علیـه وآله ، یا أبا القاسم یا رسول الله یا إمام الرحمة »
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:23:40   بازديد 5854