5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2096532]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [20990023]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [7522164]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7435150]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7724053]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [6004939]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [237169601]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12024359]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [5709066]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [6021199]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [7105804]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [7310215]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1444123]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1586284]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1456902]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2278643]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [6549673]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1834050]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3449353]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2002386]

  
دعای توسل

نوای دلنشین توسل، با صدای حاج مهدی سلحشور «اللهم إنی أسـألك وأتوجه إلیك بنبیك نبی الرحمة محمد صلـى الله علیـه وآله ، یا أبا القاسم یا رسول الله یا إمام الرحمة »
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:23:40   بازديد 3733