5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [62840]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [911430]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [805614]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [882732]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [905137]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [691207]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3066596]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22085577]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [13757814]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12729285]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12346941]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [11677119]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [245341814]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [16210056]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [12027885]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [15038531]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [11416322]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [14952978]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2144393]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2553691]

  
مناجات امیرالمومنین

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با صدای مهدی سماواتی با کیفیت عالی
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:29:49   بازديد 8973