5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [468631]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [406084]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [447979]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [456744]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [363248]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2595617]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21523817]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [11852090]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11447445]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10790983]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [9654956]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [242358182]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14866034]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10067096]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [12958192]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10130328]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [12385254]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1812128]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2066953]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2424910]

  
مناجات امیرالمومنین

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه با صدای مهدی سماواتی با کیفیت عالی
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:29:49   بازديد 5846